تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر HTML

SMExport component suite

               

SMExport component suite  
export and convert your data into all popular data formats!

Code Gear

Embarcadero

  The native Delphi components in this suite provide fast and direct data export into MS Excel, XML, HTML, SPSS, PDF and other formats from a DBGrid, Dataset or any VCL control!

Hrq9kM.gif

Data specific format settings (such as column  widths, colors, fonts, selected records etc.) are transferred  where possible.
The SMExport components are native VCL engines with  multi-language support.

Note that nearly every component above allows the  user to select one of 3 possible actions after the export  process has completed:

  • Return control to the form  (no action taken after export)
  • Email the resulting file as an attachment
  • Open the file in the supported software package (such as  Excel, Word, Access, etc.).

Custom data engines in SMExport suite allow you to export data  from any VCL control (TStringGrid, TListView, TDecisionCube  etc). Included is a virtual data engine which allows you to  generate data in run-time that is not linked to any control. A  number of custom third-party data sources are supported as well  (DevExpress, TMS, DOA, IBObject, DBISAM etc)

The data pumping components in this suite allow you to export  any number of tables from a database with just a few mouse  clicks.

SMExport suite

Website: http://www.scalabium.com/


Tags :

Download ...


SMImport component suite

               

SMImport component suite  
Import and convert all popular data formats!

Code Gear

Embarcadero

The native Delphi components provide fast and  direct importing of data from MS Excel  ,XML ,HTML ,DBF ,Open  Office ,Paradox files directly without use of any external  libraries!

f1ChX5yz.png

Most components support both loading from file and streams so  you may load from memory,blob,cgi streams and,or in multi-tier  environments.

The SMImport suite also contains a user-friendly wizard, the TSMIWizardDlg  component, which is a self-contained wizard which guides end  users in the importing of any data at run-time via a  user-friendly interface to assist with load parameter settings.  This component gives your user total control over the entire  data import process via a few simple mouse clicks. Simply drop  the component on a form and execute it on an appropriate button  click (or other user action as you see fit).

As developer, if you need, you may restrict the access (read,  write, hide) to any import setting in wizard for end users.

The SMImport is a native VCL engine with multi-language support.

SMImport suite

Website: http:,,www.scalabium.com,


Tags :

Download...


HTML Component Library 3.70 D5-XE10.2

       
 

HTML Component Library

HTML Component Library is a cross-patform and 100%  native HTML rendering library for Delphi that brings all the  power of HTML/CSS into desktop and mobile Delphi applications.

Unlike other «HTML-like» libraries it is based on powerful HTML/CSS  rendering core with full support of HTML 4.1 and CSS 3 (some of HTML  5 tags are also supported). Tables, shadows, transitions,  animations, SVG images, tranforms and much more.

No DLL’s, no ActiveX, no third party libraries dependencies, only  pure native Delphi code.

Compatibility

Library supports all Delphi versions  from ancient Delphi  5 to Delphi  10.2 Tokyo. For Delphi XE4 -  Delphi 10.2 Tokyo all FMX platforms are supported - Win32/64,  OSX, Android and iOS.

Unicode (including Right-to-Left) is  supported even for non-unicode Delphi  5 - 2007 using widestrings and  TNT Unicode library.

Updates for new Delphi versions are released in one week (max) after  Delphi release.

 HTML Component Library  جهت پردازش و رندر صفحات  html در دلفی است. بر خلاف سایر کتابخانه هایی که اصطلاحا کتابخانه html  نامیده میشوند این کتابخانه به صورت کامل قادر به رندر کردن HTML/CSS  است و به صورت کامل از HTML 4.1 و CSS 3 پشتیبانی میکند (حتی تعدادی از  تگهای html 5 هم ساپورت میشود). تمامی انواع جداول، سایه ها،  ترزینشنها، انیمیشنها، تصاویر SVG، transform ها و … پشتیبانی میشود.  این کتابخانه هیچ گونه وابستگی خارجی به سایر کتابخانه ها و یا اکتیو  ایکس ندارد و به صورت خالص به زبان دلفی نوشته شده است.

این کتابخانه از  استانداردهای مطرح html پشتیبانی میکند و قادر به تشخیص مارکاپ های  نادرست میباشد. تگهای بسته نشده و یا اشتباه در ترتیب تگها را به راحتی  تشخیص میدهد. فایلهای xml نیز به همراه پشتیبانی از XPath قابل پارز  شدن هستند. در این کتابخانه میتوانید به کمک دستورات مختلفی عناصر Dom  سند را استخراج کنید، این دستورات از جی کوئری نیز پشتیبانی میکنند.  بخشی از کتابخانه برای رندر کردن فایلهای SVG یا وکتور در نظر گرفته  شده است که کارایی بسیاری خوبی در این زمینه درارد.

کامپوننتهای گرافیکی VCL کارآمدی از جمله انواع لیبلها، لیست باکسها،  کامبو باکسها، تب، چک باکس، دکمه های رادیویی، توضیحات بالنی و … در  این کتابخانه وجود دارد که کاربردهای زیادی در ساخت برنامه ها خواهند  داشت. سرعت رندرینگ این کتابخانه بالاست و به راحتی میتواند انواع  فایلهای حجیم و اسناد سنگین را پردزاش کند. قابل ذکر است که این  کتابخانه سازگاری کاملی با زبانهای راست به چپ و یونیکد دارد و با زبان  هایی مثل فارسی و عربی مشکلی ندارد.

 

Website: https://delphihtmlcomponents.com


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm