تبلیغات
ExirBox - DIXml

DIXml

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

 

DIXml

DIXml is the Delphi port of libxml and libxslt, with XML parsing, DOM, and XSLTtransformation.

Features

  • XML and HTML reading and writing, pull and push parser modes.
  • XML and HTML document tree creation, traversal, load, and save.
  • SAX and extended reader interfaces.
  • DTD and schema validation.
  • Encoding support for UTF-8, UTF-16, ISO-8859-family, ASCII (all native).
  • XPATH processing.
  • NameSpace support.
  • XSLT transformation and processing.
  • File, memory, and customized input / output.
  • Low memory usage, outstanding performance.
 

Website: http://www.yunqa.de/

  Password : exirbox.com


توجه: با توجه به درخواست شرکت مربوطه لینکهای دانلود در حال حاضر غیر فعال است، در صورت نیاز به آدرسexirbox@gmail.com ایمیل ارسال کنید تا لینک برایتان ارسال گردد، لازم به ذکر است تاکید ما همیشه به تهیه نسخه اصلی برنامه است

Note: Due to the company's application download links are currently disabled, if you need to addressexirbox@gmail.com email to send you the link, be sure to mention our focus is always to provide the original program
DIXml.v.5.12.0.D6-XE10.2.Stp.Crk.Exirbox.rar - 29.4 MB 

DIXml.v.5.11.0.D6-XE10.2.Stp.Crk.Exirbox.rar - 29.1 MB

DIXml.v.5.10.0.D6-XE10.1.Stp.Crk.Exirbox.rar - 24.2 MB

DIXml.v.5.9.0.D6-XE10.1.Stp.Crk.Exirbox.rar - 24.2 MB

DIXml.v.5.8.0.D6-XE10.Stp.Crk.Exirbox.rar - 22.5 MB

DIXml.v.5.7.2.D6-XE10.Stp.Crk.Exirbox.rar - 22.5 MB

DIXml.v.5.7.0.D7-XE7.Stp.Crk.Exirbox.rar - 16.8 MB

DIXml.v.5.5.0.D7-XE6.Stp.Crk.Exirbox.rar - 15.8 MB

DIXml.v.5.5.0.D6-XE6.Src.Exirbox.rar - 13.7 MB

DIXml.v.5.0.1.D7-XE5.Stp.Crk.Exirbox.rar - 14.1 MB

DIXml.v.5.0.0.D7-XE5.Stp.Crk.Exirbox.rar - 13.6 MB

DIXml.v.4.0.0.D6-XE3.Src.Exirbox.rar - 8.9 MBTags : 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comamazonhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1خرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackerik box crack mydac d7exirbox.irexirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarnativeexcelnrcommdddebugjquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208fast reporthttp://www.exirbox.com/post/59pdfrave reports xe7rad studio xe10secureblackbox xe7dicom vcl downloaderixbox.comdtksoft نرم افزارcrack rad xe10http://www.exirbox.com/post/38