تبلیغات
ExirBox - HierCube VCL

HierCube VCL

HierCube for VCL

Easy and time-proved VCL OLAP  components for creating OLAP applications in Delphi and C++  Builder.Works with a data source like a flat fact table that makes it  easier to configure cube structure. Supports composite (multilevel) and hierarchical dimensions.Full Uniode  support and advanced export abilities.

Main features:
 
 • 100% Unicode support.
 • Supports hierarchical dimensions described by "Parent-Child"  relations. Both "balanced" and "unbalanced" hierarchies are  supported. No restrictions for the amount of hierarchical levels.
 • Supports "snowflake" schema.
 • An  ability to edit fact table data directly in OLAP-view.
 • An  ability to show several summaries and several aggregate function at  the same time. To compare the values of neighbor cells or calculate  cumulative sums can be used sub-functions. See  the list of supported functions on the footnote.
 • Calculated dimensions and range-based dimensions. An ability to use  a summary as one of the cube dimensions.
 • Three types of calculated summaries:
   
  • Calculated from the fact table records
  • Calculated using user formulas
  • Calculated using user defined aggregate functions.
 • Supports dimension attributes. Any field from the dimension table  may be read from the fact table as a separate attribute of dimension  and used later to describe dimension members more fully.
 • Supports supersaturated cubes when one cube cell hold two or more  values from the fact table.
 • Using all MOLAP advantages with no problems, related with  calculating of "sparse" cubes ("database explosion" and "cube  sparsity"). HierCube works easy with hundreds of dimensions and, so  solves tasks beyond of the strength of most of industrial  OLAP-servers. There are no restrictions for the maximum cube  capacity.
 • High performance and very modest memory requirements: algorithms of  calculating "on the fly" allow to process the fact table holding a  million of records in a single second (excluding the time of data  fetching). See  benchmarks page for details.
 • Works with any successor of standard TDataSet component, no BDE  required. Works with unidirectional datasets (that "remember" only  current database record) and datasets that "do not know" the full  record count of an executed query.
 • Supports saving to and reading from any component derived from  TStream (including TFileStream). Allows to save the "history of  analysis" (in other word different slices of the same cube) and  switch between them later.
 • Allows to fetch new data from the fact table or full refresh without  closing the cube (at that the grid keeps the current slice).
 • Supports user groups, sorting, filtering by dimension members. Can  filter by any combination of dimension members in any dimension.
 • Allows to display the current slice as a diagram (any TChart  successor). Source code of the charting component are distributed  free.
 • Allows to copy the selected grid area into clipboard in different  formats.
 • Allows to export grid data to many formats: MS Excel (using OLE or  directly to XLS-file), HTML, PDF, WMF, RTF, TXT, BMP, XML for  Analysis, XML Spreadsheet, RaveReport, ReportBuilder, FastReport.  Also supports direct drawing on printer Canvas.
 • Easy localization. It is possible to localize the evaluation version  as well.
 • Supporting OS: Windows 2000 or above.

 Website:   http://www.radar-soft.com/

  Password : exirbox.com

HierCube.VCL.v.5.11.0.XE10-XE10.2.Src.Exirbox.rar - 4.9 MB

HierCube.VCL.v.5.11.0.XE10.Src.Exirbox.rar - 36.3 MB

 HierCube.VCL.v.5.11.0.D7-XE8.Src.Exirbox.rar - 62.7 MB

HierCube.VCL.v.4.57.D5-XE.Src.Exirbox.rar - 21.0 MB

 
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • HierCube دانلود
 • دانلود HierCube
 • HierCube کرک
 • کرک HierCube
 • HierCube کامپوننت
 • کامپوننت HierCube
 • HierCube Download
 • Download HierCube
 • HierCube crack
 • crack HierCube
 • HierCube free
 • free HierCube
 • HierCube Component
 • Component HierCube
 • HierCube VCL دانلود
 • دانلود HierCube VCL
 • HierCube VCL کرک
 • کرک HierCube VCL
 • HierCube VCL کامپوننت
 • کامپوننت HierCube VCL
 • HierCube VCL Download
 • Download HierCube VCL
 • HierCube VCL crack
 • crack HierCube VCL
 • HierCube VCL free
 • free HierCube VCL
 • HierCube VCL Component
 • Component HierCube VCL
 • HierCube VCL v5.11.0 دانلود
 • دانلود HierCube VCL v5.11.0
 • HierCube VCL v5.11.0 کرک
 • کرک HierCube VCL v5.11.0
 • HierCube VCL v5.11.0 کامپوننت
 • کامپوننت HierCube VCL v5.11.0
 • HierCube VCL v5.11.0 Download
 • Download HierCube VCL v5.11.0
 • HierCube VCL v5.11.0 crack
 • crack HierCube VCL v5.11.0
 • HierCube VCL v5.11.0 free
 • free HierCube VCL v5.11.0
 • HierCube VCL v5.11.0 Component
 • Component HierCube VCL v5.11.0
 • HierCube VCL v5.11.0 for دانلود
 • دانلود HierCube VCL v5.11.0 for
 • HierCube VCL v5.11.0 for کرک
 • کرک HierCube VCL v5.11.0 for
 • HierCube VCL v5.11.0 for کامپوننت
 • کامپوننت HierCube VCL v5.11.0 for
 • HierCube VCL v5.11.0 for Download
 • Download HierCube VCL v5.11.0 for
 • HierCube VCL v5.11.0 for crack
 • crack HierCube VCL v5.11.0 for
 • HierCube VCL v5.11.0 for free
 • free HierCube VCL v5.11.0 for
 • HierCube VCL v5.11.0 for Component
 • Component HierCube VCL v5.11.0 for
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 دانلود
 • دانلود HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 کرک
 • کرک HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 کامپوننت
 • کامپوننت HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Download
 • Download HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 crack
 • crack HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 free
 • free HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Component
 • Component HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full دانلود
 • دانلود HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full کرک
 • کرک HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full کامپوننت
 • کامپوننت HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Download
 • Download HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full crack
 • crack HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full free
 • free HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Component
 • Component HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source دانلود
 • دانلود HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source کرک
 • کرک HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source کامپوننت
 • کامپوننت HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source Download
 • Download HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source crack
 • crack HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source free
 • free HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source Component
 • Component HierCube VCL v5.11.0 for D7-XE8 Full Source
 • hiercube vcl
 • hiercube vcl 4.57
 • hiercube vcl 4.57 full source
 • hiercube vcl 4.70

 • Tags :   

  آمارگیر وبلاگ

  exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm