تبلیغات
ExirBox

Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  


توجه: 

دوستان عزیز

با توجه به هشدارهای رسیده از شرکتهای تولید کننده کامپوننت ، ما پیشنهاد میکنیم که نسخه اصلی را خریداری نمایید و از نسخه های کرک شده فقط به منظور آشنایی با کامپوننتها استفاده کنید.

در طی این ۳۲ ماه ما بازخورد خوبی از شما دریافت کرده ایم که این موجب شده کارمان را ادامه دهیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک کار مناسبی را برای شما انجام دهیم.

بنابراین بدین منظور از دهم شهریور لینکها برای افرادی که دارای اشتراک از  آپلود بوی  باشند فعال خواهد بود.

تا با راه اندازی سایت جدید مشکل اعلام شده به گونه ای دیگر برطرف گردد.

ممنون از شما

Note: 

Dear Friends

Given the warnings from component companies, we suggest that you purchase the original version and use the shredded versions only to familiarize yourself with the components.

During these 32 months, we have received good feedback from you, which has led us to continue our work and hope to do a good job for you in the near future.

Therefore, from September 1 , links will be active for people who have subscriptions from the uploadboy.com.

Until the launch of the new site, the problem will be resolved in some other way.

thank you


Tags :


DIRegEx

         
 

Delphi Inspiration

Components and Applications

 

DIRegEx

DIRegEx Advanced Perl compatible regular expression library with UTF-8 and UTF-16 string support. TStream search capabilities.

DIRegEx is a library of Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland) components and procedures that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5.10, with just a few differences. This includes support for UTF-8 encoded strings and Unicode general category properties.

DIRegEx offers two regular expression algorithms with their corresponding wrapper classes for easy usage:

 • TDIPerlRegEx implements a matching algorithm with the same syntax and semantics as Perl. Consider this the standard algorithm which you are used to from Perl and JavaScript. It is very fast and supports the complete pattern syntax. You will very likely be using it most of the time.
 • TDIDfaRegEx implements the DFA matching algorithm. Considerer this as a special purpose algorithm. If finds all possible matches and in particular, it finds the longest. It never needs to backtrack and supports partial matching much better, even for very long subject strings in several pieces.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


TMS IntraWeb Component Pack Pro

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS IntraWeb Component Pack Pro

Over 70 components for building feature-rich VCL for the Web (Intraweb) applications faster

 

TMS Components for IntraWeb allows rich design-time editing of webpages from the Delphi IDE directly on IntraWeb forms. IntraWeb and the TMS Components for IntraWeb allow an unprecedented RAD way of web application development with Delphi, making web development as easy as dropping components on a form. Over 70 components for IntraWeb development tool for Web applications including :

 • Responsive List
 • WebgridPDFIO
 • List Editor
 • Continuous Scroll
 • DB Async Navigator
 • Message dialog
 • Treeview
 • Smooth controls
 • Client side list manipulation
 • Labels
 • Menus
 • Grids
 • Edit controls
 • Date & time
 • Images
 • Panels
 • List- & ComboBoxes, Radio- & CheckGroup
 • HTMLEditor
 • Debugging tools
 • Misc
 • HTML

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS Scripter

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Scripter

Add the ultimate flexibility and power into your applications with native Pascal or Basic scripting and full IDE (Integrated Development Environment) with visual form designer, object inspector, and more.

     

Make your applications end-user customizable!

By building scripting support into your  applications, you can provide a high degree of  configurability, flexibility and automation control  in your applications. 

 • It allows modification of the  application behaviour without needing to update  the full application. Just sending a new small  script file is sufficient.

 • It allows you to create and  debug scripts and forms at runtime in an  Delphi-like Integrated Development Environment.

 • End users can add totally new  functionality to an application by binding  application logic with COM servers through  scripting.

 • Different end user specific  rules can be put in scripts allowing to maintain  a single application for different uses

 • And much more ...

TMS Scripter supports pseudo-compiled scripts,  making time critical script routines even faster. 

 

امکانات  و ویژگی های TMS Scripter:

- IDE کامل برای نوشتن پروژه  های اسکریپتی با پشتیبانی از زبانهای پاسکال و بیسیک
- پشتیبانی از فرمها در اسکریپتها
- پشتیبانی از کراس پلتفرم: win32,win64, macOS, iOS و اندروید
- سیستم دیباگینگ مجتمع شده در IDE شامل breakpoints, watch  viewer, trace into libraries و …
- امکان استفاده از استایلهای دلفی ۷ و دلفی ۲۰۰۷ برای  کامپوننتها
- سینتکس هایلایت و تکمیل خودکار کدها
- سیستم فیلترینگ در پلت ابزارها در استایلی شبیه دلفی ۲۰۰۷
- دیالوگهای راهنمایی برای کار با برنامه
- امکان لود و اجرای فرمهای dfm دلفی
- پشتیبانی از بلاکهای try..except و try..finally در  اسکریپتها
- امکان خواندن و نوشتن متغیرها و ثوابت دلفی در اسکریپت
- امکان فراخوانی فایلهای DLL
- امکان ساخت کلاسهای اختصاصی با متدها و پراپرتی های مختص خود  برای استفاده در اسکریپت
و …

 Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


Next Suite VCL

 

VCL COMPONENTS

     

  NEXT GRID

NextGrid is a powerful Delphi/CBuilder Grid. It is very easy to use it in design-time (with using intuitive Columns Editor) and in run-time. NextGrid have much more features than standard…

  NEXT DBGRID

Next DBGrid is a powerful Delphi/CBuilder DBGrid based on our popular component NextGrid. Allmost all great features from NextGrid are available in Next DBGrid, extended with database suppor…

  NEXT INSPECTOR

NextInspector is a powerful and completely new Object Inspector component with classic style (normal style) and enhanced style where Vista/XP themes are fully supported! It is very easy t…

  NEXT SHEET

Next Sheet is powerful Delphi/CBuilder Spread Sheet component very similar to Microsoft Excel. It have many great features know from Excel like full cell formatting, cell formulas and much m…

  NEXT COLLECTION

Next Collection is growing family of modern and very easy to use components. Some of components in this set are: NxAlertWindow (Live Messanger Pop-up Alert), NxPageControl (Modern Page Co…

  NEXT EDITORS

Next Editors component package consist of several components used in NextGrid, NextInspector and NextSheet. This components can be used as standalone editors and they have same properties…

 یکی از بهترین مجموعه کامپوننتهای دلفی میباشد که شامل انواع کنترلهای کاربردی از قبیل Grid بسیار منعطف و کاربردی میباشد .  

  Website: http://www.bergsoft.net/


Tags :

Download...


TMS FlexCel VCL

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS FlexCel for VCL & FireMonkey

Powerful, extensive & flexible component suite for native Excel report & file generation & manipulation for VCL & FireMonkey

           
   
           
 • FlexCel for VCL / FireMonkey is a suite of Delphi XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, XE10, XE10.1, XE10.2 components allowing to manipulate Excel files. It includes an extensive API allowing to natively read/write Excel files. If you need to read or create complex spreadsheets, on Windows or Mac OS-X on machines without Excel installed, Flexcel can do the job.
 • Support for cross platform use: Win32, Win64, Mac OS-X, iOS and Android
 • 100% Native support for Excel .XLSX, .XLSM file formats (Excel 2007 - Excel 2013)
 • 100% Native support for Excel .XLS Excel 95 - Excel 2016
 • 100% Native PDF report generation from .XLS/.XLSX files (PDF/A 1, 2 and 3 support)
 • 100% Native support for previewing and printing .XLS/.XLSX files
 • Fully standards compliant HTML 5 file generation from .XLS/.XLSX files
 • Export .XLS & .XLSX files to SVG
 • Report Engine that allows to create complex reports using Excel as your report designer, so your final users can modify them. You can use images / comments / conditional formats / merged cells / pivot tables / charts and almost anything you can think of on those reports
 • Support for formula recalculation with over 200 Excel formulas
 • ApiMate tool for automatically showing needed Delphi/C++ code for generating specific .XLS/.XLSX file cells with Flexcel
 • Templates can be embedded inside your exe. No additional files to distribute
 • Can write images/comments/conditional formats/merged cells/pivot tables/charts and almost the complete Excel feature set in native mode
 • Designed from start to make full use of modern Delphi features like records with methods or generics.
 • Also available as a fully managed .NET library
 

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


Virtual Treeview

Virtual Treeview
Treeview control for Delphi

Virtual Treeview is a treeview control built from the ground up. More than a decade of development have created one of the most flexible and advanced Delphi tree controlsavailable today. Virtual Treeview started off with the claim to improve many aspects of existing solutions and introduced several groundbreaking technologies and principles.

As the name indicates, the control uses a different paradigm for tree management than other controls of this kind. It does not read the data it manages (except its size), not even the captions of a node. Everything is retrieved from the application via events (or descendants via overridden methods).

Virtual Treeview has been carefully designed and is tested thoroughly. The control has proven its concept as well as its great usability in many commercial products and freeware projects.

Although JAM Software has taken Virtual TreeView under its wing, the control remains open source. Developers are welcome to participate!

License

Virtual Treeview is using a double licensing scheme. You can either choose Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1) or GNU Lesser General Public License.

Public source code repository and issue tracker

Virtual Treeview is hosted on Google Code, which uses Subversion as SCM. You will find the latest code there. Please report issues on the Google Code page.

 

Website: http://www.jam-software.com/


Tags :

Download...


LMD VCL Component

     

 

 

LMD VCL Complete  includes all current LMD Innovative VCL(.NET) main products including all standalone packs. To review a complete list of all changes check out the What's new section on our public LMD Wiki.

Actually all features of the following main products are included:

  A Site License package covers unlimited number of developers in   sameorganization at one location.

Besides the LMD VCL Complete  release a Subsciption Package can be purchased. This package contains all features of the standard LMD VCL Complete package plus following features:

All major updates and all completely new VCL packages released within the 2-year subscription period (starting from date of purchase) are covered by the subscription. Example: If a new major release (e.g. LMD IDE-Tools ) or a complete new standalone pack is released within the 2-year time frame, registered subscription user will automatically receive new license data for such packages.

LMD VCL Complete Subscription user can optionally request access data to the LMD VCL source repository (based on SVN) and use our own utilities to download/create daily builds (check description of LMD DevUtil for more info). Accessing our SVN and using LMD DevUtil a very fast and flexible way of creating packages from the LMD VCL source is possible - anytime with the most current available source.

یکی از بهترین مجموعه کنترلهای کاربردی برای دلفی

 
  WebSite: http://www.lmdinnovative.com/


Tags :

Download...


SQLDirect

SQLDirect

SQLDirect Web

 

SQLDirect Component Library is a light-weight Borland Database Engine replacement for Borland/CodeGear/Embarcadero Delphi v.5 - 10, 2010, XE-XE10.1  and C++Builder v.5 - 2010, XE-XE10.1. It uses the native application programming interfaces to access to the following SQL-servers:

ابزاری جهت ارتباط مستقیم با بانکهای اطلاعاتی 
Website : http://www.sqldirect-soft.com/


Tags :

Download...


VCL Skin

   

VCLSkin™ is a component used to create skinnable user interfaces for Delphi/C++Builder applications. Extremely easy to use, simply place the component on the Main Form and Vclskin will skin the entire application with no need for source code modification.

VCLSkin is the leader in its field, supporting most third-part controls in the market , VCLSkin provides support for more 3rd-party controls than any other component of its kind.


VclSkin یک کامپوننت جهت ایجاد پوسته رابط کاربری برای برنامه های Delphi و C++Builder می باشد. استفاده از این کامپوننت بسیار آسان است, کامپوننت را در فرم اصلی قرار دهید و Vclskin بدون نیاز به تغییر کد پوسته را وارد برنامه می کند. همچنین کامپوننت نام برده شده از کنترل های شخص ثالث پشتیبانی می کند. برخلاف دیگر کامپوننت های پوسته که باید برای ساخت پوسته برنامه منبع را تغییر دهید, VclSkin می تواند کنترل استاندارد پوسته دلفی را بسازد.


Website: http://www.link-rank.com/


Tags :

Download...


kbmMemTable

 
kbmMemTable  Standard, Professional and CodeGear Edition

The kbmMemTable University provides all the currently published documents regarding kbmMemTable. This includes whitepapers and help files. The documents are organized in the following categories:

 • Essential
 • Recommended
 • Specialized
 • Highly technical

The order of the documents shown on this page indicates the suggested order in which they should be read.

In the Description column, a kbmMemTable versionnumber is specified. It indicates what version of kbmMemTable must be used as a minimum for the document to match. A plus after the version number indicates that the document match later versions of kbmMemTables too.

In the Edition column, the type of kbmMemTable license required, is listed:

 • P=Pro Edition
 • S=Standard Edition

این کامپوننت یک TDataset برای Delphi با قابلیت کار در حافظه اصلی میباشد

Website: http://www.components4developers.com/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/amazonhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1خرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackerik box crack mydac d7exirbox.irexirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarnativeexcelnrcommhttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6rave reports xe7http://www.exirbox.com/post/67http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208fast reporthttp://www.exirbox.com/post/59pdfhttp://www.exirbox.com/post/73rad studio xe10secureblackbox xe7dicom vcl downloaderixbox.comcrack rad xe10dddebugdelphi xe10