تبلیغات
ExirBox

Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram

M5yAtrfh.png


 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

Tags :


EMS Advanced Excel Report

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Excel Report


 

Advanced Excel Report for Delphi is a powerful band-oriented generator of template-based reports in MS Excel. Easy-to-use component property editors allow you to quickly create powerful reports in MS Excel. Now you can create reports, which can be edited, saved to file and viewed almost on any computer.

 

 

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
Italian
Italian

 

 

Website: http://www.sqlmanager.net


Tags :

Download...


CadoDraw

 

 

 

 

 

 

 CadoDraw
CadoDraw is a system of Delphi components which is primarily programmed using settings in the Objekt Inspektor.

CadoDraw consists of

- a drawing canvas to display graphical objects in different scales;
- 4 types of object generators for generating various objects via mouse handling or via function call;
- an editing tool, which enables the user of your application to edit the generated objects via mouse handling;
- two data modules to store and organize the objects generated (different layers possible);
- a printer component for printing out the graphics generated (cutout and print scale can be determined);
- a component to show rulers on the drawing canvas;
- additional components like the object generator for polygon areas.
The number and combination of components used is practically unlimited.

Website: http://www.lts-tools.com/


Tags :

Download...


Resizekit2

 ImageKit.Com                     Image processing made easy!

by Newtone Corporation

The ResizeKit2 trial version contains  editions of the ResizeKit2 for all supported programming environments.  The ResizeKit2 retail versions are sold separately, requiring a separate  license for each programming environment.

Just place the ResizeKit on your form!

The ResizeKit is a form resizing component  that makes applications size and screen resolution independent in one  easy step. Simply attach the ResizeKit to your form and automatically  resize any or all controls and fonts without writing a single line of  code. By setting a few simple properties or by hooking into the  ExitResize event, you can easily customize the resizing process to work  with nearly all types of applications. The ResizeKit can even resize  most third party controls. Use the ResizeKit from the first day on new  programs and of course on established programs without changing the  program design or code. The ResizeKit license is royalty-free for  application development and royalty-free for runtime applications. 

Even some third party controls that do not  specify Left, Top, Height, or Width parameters or controls in which  these properties are insulated from size changes can be resized by the  ResizeKit. The cells in Grid or Spread applications are some examples of  this. In these cases, these controls or fonts can be easily resized by  specifying the dimensions of the control or font in the ExitResize  event. A simple sample program illustrating this code is included with  the ResizeKit.

Note:  There are third party controls are can not be resized using the  ResizeKit2. Please download and test the ResizeKit2 trial version which  is fully functional. If you have any questions, please let us know.

ResizeKit Main Features

 • Automatically resizes all controls and  fonts on the form.
 • Simply place the Resize  Control on the form. No need to redesign or add additional code.
 • Create applications  that are size and screen resolution independent.
 • Maximum and minimum  form height and width can be specified.
 • Initial location of the  form can be specified.
 • Controls and fonts can  also be excluded from resizing.
 • Runtime royalty-free  license. Distribute unlimited applications.
 • The ResizeKit  ActiveX component is based on ATL so it is fast and lightweight.
 • The ResizeKit VCL  component has unified .EXE so applications can be distributed in one  simple unit.
 • Resizes most third  party controls without the need for additional code.
 • Contains easy to use  properties and its ExitResize event allows you to customize the  resize process.
 • Useful sample programs  are included.

یکی از کامپوننتهای پرکاربرد میباشد، از این کامپوننت برای تغییر اندازه ابزارهای ویژوال استفاده میشود و نیازی نیست شما به ازای تغییر اندازه پنجره ، سایر اشیاء مورد استفاده در صفحه را تغییر دهید

 Website:  http://www.imagekit.com/

 Help :  http://www.imagekit.com/RS2Help/source/html/resizekit2.htm


Tags :

Download...


PDFtoolkit VCL


 

PDFtoolkit VCL 

Edit, enhance, secure, merge, split, view, print, digitally sign PDF and AcroForms documents

Gnostice PDFtoolkit is a comprehensive and versatile PDF component suite for Delphi™ and C++Builder®. PDFtoolkit VCL components come with hundreds of functions and properties that put immense power in the hands of the developer. PDFtoolkit hides the complexity of the PDF format and allows developers to easily create applications that can edit, enhance, secure, merge, split, view, digitally sign, and print PDF documents and process PDF forms. PDFtoolkit can extract text, export to images, and also add digital signatures. PDFtoolkit does not require PDF software such as Adobe PDF library, Adobe Acrobat Professional, Adobe PDF Reader or GhostScript.

For complete peace of mind and unmatched value for money, do consider our "all-VCL-products-included" XtremeDevSystem Delphi Subscription. You get 12 months free major and minor updates and priority e-mail support.

Highlights

 • Edit & enhance PDF files
 • Merge, split & reorganize PDF files
 • Read, fill & flatten form fields (PDF forms or AcroForms)
 • Add digital signatures
 • Change page layout and document display settings
 • Write modified PDF content to file, memory & HTTP response
 • Write autotext such as page numbers
 • Extract plain & formatted text
 • Convert pages to JPEG and BMP
 • View and print PDF documents
 • Interactive PDF viewer
 • Fill forms interactively
 • Click and save page content as images
 • Encrypt & decrypt PDF documents
 • Specify document restrictions
 • Add, edit & delete bookmarks
 • Add annotations
 • Add & extract file attachments
 • Add markups, watermarks & stamps

کامپوننتی برای کار با فایلهای PDF در دلفی

Website: http://www.gnostice.com/PDFtoolkit_VCL.asp


Tags :

Download...


IP Works S/MIME

IP*WORKS! S/MIME
 • S/MIME

 • Components
 • CertMgr
 • SFileMailer
 • SIMAP
 • SMIME
 • SPOP
 • SSMTP

 

Components for secure Email communications via S/MIME encryption and digital certificates. Encrypt files, emails, and even newsgroup postings as well as sign and verify message signatures using X.509 digital certificates.

Overview

IP*Works! S/MIME is a comprehensive suite of components for Email encryption and document security. IP*Works! S/MIME implements the S/MIME standard for encryption and decryption using Public Key Cryptography Standards (PKCS).

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/smime/


Tags :

Download...


IP*WORKS! AUTH

IP WORKS AUTH
 • AUTH

 • Components
 • SSHAuth
 • TOTP/HOTP
 • CertMgr
 • ClaimsAuth

 

A powerful suite of components for embedding secure user authentication into web, desktop, and mobile apps. Supports OAuth, NTLM, RADIUS, Kerberos, Claims-based Auth, LDAP, Certificate Management, and more

Overview

Securely connect users with protected application and service data. IP*Works! Auth is a comprehensive suite of secure client user authorization and authentication components.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/auth/


Tags :

Download...


IP Works SSL

IP*WORKS! SSL
 • SSL

 • Components
 • ATOMS
 • CalDAVS
 • CertMgr
 • FileMailerS
 • FTPS
 • HTMLMailerS
 • HTTPS

 

Adds SSL security and digital certificate management to the base IP*Works! Internet Toolkit. A comprehensive suite of SSL-enabled components supporting secure implementations of every major Internet protocol.

Overview

IP*Works! SSL is a no-compromise, comprehensive suite of royalty-free SSL-enabled components. It brings unprecedented ease of use to Secure Internet Development with drop-in replacements for the components in the "classic" IP*Works! package, well known in the development community for their straightforward, intuitive interfaces, and powerful productivity features.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/ssl/


Tags :

Download...


IP Works SSH

IP*WORKS! SSH
 • SSH

 • Components
 • CertMgr
 • PSClient
 • SCP
 • Sexec
 • SFTP
 • SFTPServer
 • SSHClient

 

Easily integrate Secure Shell (SSH) security into your Internet applications! IP*Works! SSH includes SSH-enabled client, server, and proxy components supporting strong SSH 2.0 encryption and advanced cryptography.

Overview

With IP*Works! SSH, developers can rapidly build SSH secured applications including secure file transfer, secure remote login, secure email, and more. SSH is a low-level communications protocol providing security via strong encryption and advanced cryptography.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/ssh/


Tags :

Download...


IP Works OpenPGP

IP*WORKS! OPENPGP
 • OpenPGP

 • Components
 • KeyMgr
 • OpenPGP
 • SDA
 • PSMTP
 • PIMAP
 • PPOP
 • PFileMailer

 

Enhance applications with OpenPGP cryptography and messaging. A robust suite of components for encrypting, signing, decrypting, and verifying OpenPGP messages. Includes support for OpenPGP key generation and management.

Overview

IP*Works! OpenPGP is a comprehensive suite of components for Email encryption and document security. IP*Works! OpenPGP implements the OpenPGP standard for encryption and decryption and includes support for OpenPGP key generation and management.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/pgp/


Tags :

Download...


IP Works Encrypt

IP*WORKS! ENCRYPT
 • Encrypt

 • Components
 • AES
 • BlowFish
 • CAST
 • CertMgr
 • DES
 • DPAPI
 • DSA

 

Encrypt and decrypt files, emails, documents, and messages through major cryptographic standards, including S/MIME, OpenPGP, TripleDES, TwoFish, RSA, AES, etc. Complete with X.509 and OpenPGP certificate management.

Overview

IP*Works! Encrypt is a comprehensive suite of components for implementing strong encryption via major cryptographic standards. The easy to use components enable developers to quickly extend applications with powerful security features including encryption & decryption, secure message hashing, message signing & signature verification, and digital certificate generation and management.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/encrypt/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comtwain toolkit v4.1rad studio xe 8www.exirbox.comditidyhttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablehttp://www.exirbox.com/post/6erik box crack mydac d7exirbox.irخرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/59nrcommcrack unigui 0.90rad studio 10 seattle crackrad studio 10.1 berlin cracksecureblackbox xe7rad studio xe10rave reports xe7trichviewwww.exibox.comxe10 upd1wptools 7 crackzylgsm full crackhttp://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/73delphi xe10exirbox delphicrack rad xe10crack tcf library xe10pdf