Telegram

This site is sold with all the tools
Please send your existent notification price to exirbox@gmail.comتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

توجه: 

دوستان عزیز

با توجه به هشدارهای رسیده از شرکتهای تولید کننده کامپوننت ، ما پیشنهاد میکنیم که نسخه اصلی را خریداری نمایید و از نسخه های کرک شده فقط به منظور آشنایی با کامپوننتها استفاده کنید.

بنابراین بدین منظور لینکها برای افرادی که دارای اشتراک از  آپلود بوی  باشند فعال خواهد بود.

ممنون از شما

Note: 

Dear Friends

Given the warnings from component companies, we suggest that you purchase the original version and use the shredded versions only to familiarize yourself with the components.

Therefore, links will be active for people who have subscriptions from the uploadboy.com.

thank you


Tags :


AlphaControls

AlphaControls Package

A package of standard and unique components for professional GUI design development using AlphaSkins. AlphaControls is an easy-to-use universal and powerful tool for developing original skinned and non-skinned business/media applications. A lot of additional properties and components makes this package (and the applications that use it) unique.


با استفاده از این کامپوننت میتوانید نرم افزارهای با رابط کاربری (UI) بسیار زیبا ایجاد کنید در ضمن این کامپوننت از پوسته ها (Skin) شیشه ای نیز پشتیبانی میکند .

Website: http://www.alphaskins.com/


Tags :

Download...


EhLib

 

Why was EhLib chosen in more

than 80 countries around the world?

EhLib is powerful and therewith intuitive to use!

 

Drop-Down Forms

Using the library, you will receive:

 • Maximum of enclosed functional during the work with tabular data.
 • Time saving for developer – display your data in the right format without writing software code.
 • Fast and intuitive exploration of the library.
 • Great number of examples, instructions and help-files.
 • High speed of applications – development involves a special optimization stage of speed for each component of library.
 • Easy debug final product. EhLib is 100% native VCL library written in Delphi language.
 • As a result the user will receive an understandable, beautiful and easy-to-use interface with impressive features of information processing.

Platform support: VCL, LCL

Support IDEs: Borland Delphi 7 – 2006, CodeGear Delphi 2007, RAD Studio 2009, Embarcadero RAD Studio 2010, XE - XE10.2, Lazarus (Win32).

Ehlib یک مجموعه ی حرفه ای برای نمایش و ویرایش بانک های اطلاعاتی می باشد . که معروفترین کامپوننت این مجموعه گرید این مجموعه می باشد یک گرید حرفه ای با امکانات فراوان و با پشتیبانی کامل از زبانهای راست به چپ از قبیل فارسی و عربی . از دیگر کامپوننتهای این مجموعه PrintDBGridEh است که امکان چاپ مستقیم گرید را دارد .

Website: http://www.ehlib.com/


Tags :

Download...


VCL Scheduling Agent

TsiLang Components Suite
 

VCL Scheduling Agent

 

TsiLang Components Suite

What's New in Version 2.0?

Full support for Windows Vista Task Services. Now you can work with Windows Task Scheduler the same way as you did it previously, without changing any line of code!

 

Overview

SiComponents Scheduling Agent is a VCL wrapper for Microsoft Task Scheduler  API. The core component TTaskScheduler and attendant classes enable your  Delphi or C++ Builder application to:

 • Enumerate all tasks on a target computer.
 • Create new  scheduled tasks and delete existing ones.
 • Schedule a  task to run at a specific time or when a specific event occurs.
 • Change the  schedule for a task.
 • Modify other  settings for a task, for example, application name, parameter string,  working directory, etc.
 • Run  immediately or stop a scheduled task.
 • TTaskPropertiesDialog allows the standard properties dialog for a task  item to be displayed. The component provides the number of properties  which help to customize the dialog behavior and appearance.

Full support for Windows Vista Task Scheduler 2 provides you ability to  forget about porting your code to new interface. Scheduling Agent will  automatically work with Vista Task Scheduler when your applications run on  Windows Vista.

Supported IDEs: Borland® Delphi 4 and later; C++ Builder 4 and later.

Advantages

The main advantage of using SiComponents Scheduling Agent in comparison with  other scheduling suites is that most of the work on the task maintenance and  launching is performed by the operating system. That is, if you want your  application to run within scheduled times you do not need to put a timer  into the application and make it resident. Add the Scheduling Agent to your  project and Windows will launch your program just-in-time, with the  parameters and custom data you have provided. Detailed demo project will  guide you through all the features and show you how to perform the most used  actions you need


ویژگی و امکانات :
   
 • شمارش تمام وظایف در یک کامپیوتر  هدف.
 • ایجاد وظایف برنامه ریزی شده جدید و  حذف موارد موجود
 • برنامه ای را برای اجرا در یک زمان  خاص یا یک رویداد خاص برنامه ریزی کنید.
 • برنامه را برای یک کار تغییر دهید.
 • تغییر تنظیمات دیگر برای یک کار، به  عنوان مثال، نام برنامه، رشته پارامتر، دایرکتوری کار و ...
 • بلافاصله اجرا کنید یا یک کار برنامه  ریزی شده را متوقف کنید.

Website: http://www.sicomponents.com


Tags :

Download...


addict Component Suite


       
 
Addictive Software

addict component suite

Addict is a professional native VCL  component suite that provides end-to-end solutions for adding  spelling check and thesaurus support to your applications. The  Addict component suite includes many components and routines, but  the core of its functionality is:

 

 • Spelling Check - The  timeless dialog-based process of checking text, suggesting  replacements for misspelled words and allowing a user to act  upon each potential problem.
 • Live-Spelling - A  slightly more modern solution of identifying misspelled words  with wavy red underlines and allowing a user to act upon each  identified problem with a context menu.
 • Thesaurus - The ability  for a user to lookup a word, examine its synonyms and choose an  appropriate replacement.
 • API -  A complete set of APIs allowing for text parsing, dictionary  lookup, text corrections, misspelling suggestions, thesaurus  contexts and more.

Addictive Software has been developing component software tools for  the Delphi and C++Builder markets for over a decade. This longevity  is one of the keys to developing rich dictionary support  and partnerships with many popular component  tool vendors.

Addict Spelling Check

توضیحات :  یک مجموعه کاملی از مجموعه VCL ها است که راه حل های کامل برای اضافه  کردن چک املایی و اصطلاحنامه به برنامه های شما را فراهم می کند.

 
WebSite:  http://www.addictivesoftware.com


Tags :

Download...


Gantt Control VCL

      

Gantt Control VCL

The GANTT CONTROL VCL component allows you to plan and display a variety of tasks and activities. The component is aimed at software developers who want to extend their software to a flexible, interactive and innovative Gantt chart.

Desktop Screenshots

GANTT CONTROL VCL is compatible with the following development  platforms: Delphi XE2, Delphi XE3, Delphi XE4, Delphi XE5, Delphi XE6,  Delphi XE7, Delphi XE8, Delphi 10 Seattle, Delphi 10.1 Berlin and Delphi  10.2 Tokyo. The component integrates with 32bit and 64bit Windows VCL  applications.

 

 Website:   http://www.gantt-komponente.de


Tags :

Download...


TMS Cloud Pack

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Cloud Pack

Seamless access to cloud services from Windows applications.

TMS Cloud Pack includes components for accessing WebDAV, CalDAV, CardDAV servers as well as the iCloud contacts & iCloud calendar. You’re bound to the terms of each of these specific servers and/or services.

TMS software is not responsible for the use of TMS Cloud Pack components. The purchase of TMS Cloud Pack does not include any license fee that you might possibly be required to pay to Amazon, Google, Microsoft, DropBox, Box, Flickr, Wunderground, Facebook, Twitter, LinkedIn, PushOver, Instagram, FourSquare, Twilio, Esendex, BulkSMS, TelAPI, BitCasa, YouTube, Pryv. It will depend on your type of usage of these services whether a license fee needs to be paid.

 
مجموعه ای از کامپوننتها برای ارتباط با سیستمهای Cloud از قبیل Facebook, twitter, google, DropBox, SkyDrive, Wunderground و ... در دلفی به همراه Installer

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


EMS Advanced Data Import VCL

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Data Import VCL


 

Advanced Data Import VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to import data from files of the most popular data formats to the database. You can import data from MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF and HTML. There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Import will do the task quickly, irrespective of the source data format.

 

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
German
German
Portuguese (Brazilian)
Portuguese (Brazilian)
Czech
Czech

 

این کامپوننت این امکان را فراهم  میکند تا از فرمت های مختلف زیر بتوانید ورودی به بانک اطلاعاتی داشته  باشید....

این فرمتها عبارتند از : MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF, HTML

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download...


EMS Advanced Excel Report

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Excel Report


 

Advanced Excel Report for Delphi is a powerful band-oriented generator of template-based reports in MS Excel. Easy-to-use component property editors allow you to quickly create powerful reports in MS Excel. Now you can create reports, which can be edited, saved to file and viewed almost on any computer.

 

 

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
Italian
Italian

 

 

Website: http://www.sqlmanager.net


Tags :

Download...


EMS Advanced Localizer

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Localizer


 

 

Advanced Localizer™ is an indispensable component suite for Borland® Delphi® for adding multilingual support to your Delphi® applications. Using the powerful component editors of this suite you can easily and quickly localize the properties of components within each form, generate a language template file containing the current values of language-specific component properties, manage localization files, and specify which components and properties are to be localized. Applications that use Advanced Localizer™ can switch languages with one command at run-time, without reloading. Also, this suite provides the ability to write component descendants that can work with user-defined language files. 

Localizing project without writing a single line of code

Key Features

 
 • Quick localization of the  language-specific component properties within each form
 • Easy management of localization files
 • Switch languages during run-time with a single comand,  and without reloading
 • Ability to write component descendants that can work  with user-defined language files
 • High productivity even on slow computers
 • Detailed help system and a demo application for a  quicker mastering of the product
 • Powerful component and property editors that allow you  to localize your project without writing a single line  of code

 

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm